כלי עבודה שימושיים

 מבט מקרוב על הקונספט שלנו הכוללת ספריית וידאו
ומסמכי הסבר

 סידרת וידאו קונספט 

WeXcellent

WeXcellent

1 וידאו 
 ..אודותנו ועוד  

זמן ניגון 3 דקה 14 שניות

WeXcellent

2 וידאו
חמשת השלבים

זמן ניגון 1 דקה 33 שניות

WeXcellent

3 וידאו
תגמול חד פעמי

זמן ניגון 2 דקות 4 שניות

WeXcellent

4 וידאו
תגמול מתמשך

זמן ניגון 2  דקות 24 שניות